REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE A CAMPANIEI “SI MAMA RECICLEAZA”

1 septembrie 2017 – 28 februarie 2018

PREAMBUL:

Compania Can Pack Recycling SRL, in calitate de “Organizator”, cu sprijinul S.C Auchan Romania S.A., denumita in continuare “Partener AUCHAN”, organizeaza in perioada 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2018 campania nationala de informare numita “Si mama Recicleaza!”, campanie de constientizare si stimulare a colectarii selective a dozelor de aluminiu.

 

SECTIUNEA 1: PREVEDERI GENERALE

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participanii. Prin participarea la aceasta campanie, orice persoana isi exprima acordul si respecta termenii si conditiile campaniei, conform regulamentului, orice situatie contrara poate atrage anularea premiului sau anularea inscrierii la campanie.

 

SECTIUNEA 2: ORGANIZATORUL SI PARTENERII CAMPANIEI
2.1 Organizatorul campaniei “Si mama recicleaza!” este:
S.C. Can Pack Recycling SRL, cu sediul in sos. Berceni, nr. 96, turn B, et. 19, ap. 19-03, sector 4, Bucuresti, numar act autorizare I.J. J40/4263/2016, CUI 35844622, CON IBAN
RO60RZBR0000060060018502936, deschis la Raiffaisen Bank cu sprijinul agentiei S.C. IGNITE AD S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Alexander Von Humboldt, Nr. 5, Bl. V23A, Sc. B, Et. 4, Ap. 42, Sector 3, si punctul de lucru in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.313, incinta ICPE Electrocond, etaj.2, camera 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6913/2013, CUI RO 31717790, atribut fiscal RO, cont bancar in lei RO83 BRDE 426S V797 4292 4260 deschis la BRD.

2.2. Organizatorul va fi sprijinit in organizarea campaniei de catre Partenerii sai mentionati in prezentul Regulament. Partenerii nu au nicio raspundere in ceea ce priveste desfasurarea campaniei, Organizatorul isi asuma responsabilitatea pentru implementarea si desfasurarea campaniei conform legislatiei in vigoare si a conditiilor agreate cu fiecare dintre Partenerii sai.
Toate socitarile participantilor in campanie sau a solicitarilor persoanelor interesate in legatura cu Campania “Si mama recicleaza” vor fi adresate Organizatorului la adresa
office@cprecycling.ro.

2.3. Partenerii campaniei “Si mama recicleaza!” sunt:
S.C. Auchan Romania S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Brasov, nr. 25, et. 4, camera 1, sector 6, cod inregistrare fiscal RO 17233051, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J40/2731/2005, Capital social 1.317.045.210 lei, Partener care va oferi sprijinul in campanie conform termenilor si conditiilor agreate de catre parti.

SI

Asociatia Non Profit Alucro, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 106R, cod 041919, CUI 27035248, Regim special al Asociatiilor si Fundatiilor, nr. 28 / 19.05.2010, IBAN RO 11RZBR0000060012698368, deschis la Raiffaisen Bank.

SI

S.C. IGNITE AD S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Alexander Von Humboldt, Nr. 5, Bl. V23A, Sc. B, Et. 4, Ap. 42, Sector 3, si punctul de lucru in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.313, incinta ICPE Electrocond, etaj.2, camera 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6913/2013, CUI RO 31717790, atribut fiscal RO, cont bancar in lei RO83 BRDE 426S V797 4292 4260 deschis la BRD.

2.4. Mecanismul campaniei este realizat de catre S.C. Can Pack Recycling SRL, cu sediul in sos. Berceni, nr. 96, turn B, et. 19, ap. 19-03, sector 4, Bucuresti, numar act autorizare I.J. J40/4263/2016, CUI 35844622, CON IBAN RO60RZBR0000060060018502936, deschis la Raiffaisen Bank.

2.5. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public
conform legislatiei in vigoare pe teritoriul Romaniei. Orice modificare a Regulamentului se va realiza prin act aditional publicat cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor aduse.

 

SECTIUNEA 3: DURATA CAMPANIEI
Inscrierea si participarea la campanie se desfasoara in perioada 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2018.

 

SECTIUNEA 4: LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
4.1. Campania “Si mama recicleaza!” se desfasoara cu sprijinul Partenerului SC. Auchan Romania S.A, in incinta a 21 de magazine Auchan Hipermarket, situate la urmatoarele
adrese si numite in continuare “Magazinele Participante”:

 • Auchan Militari: Bd. Iuliu Maniu, nr. 546-560, sect. 6, Bucuresti, orar 8-22
 • Auchan Berceni: str. Dealul Bisericii, nr. 67-109, sect. 4, Bucuresti, orar 8-22
 • Auchan Drumul Taberei: str. Brasov, nr. 25, sect. 6, Bucuresti, orar 8-22
 • Auchan Pallady: Bd. Th. Pallady, nr. 51N, sect. 3, Bucuresti, orar 8-22
 • Auchan City Brasov: sos. Cristianului, nr. 5, Brasov, orar 8-22
 • Auchan Cluj: Iulius Mall, str. A. Vaida-Voievod, nr. 53-55, Cluj Napoca, orar 8-22
 • Auchan Cluj: Iris Mall, Bd. Muncii, nr. 1-15, , Cluj Napoca, orar 8-22
 • Auchan City Constanta Sud: sos. Mangaliei, nr. 195A, orar 8-22
 • Auchan City Iasi: Palas Mall, str. Palas nr. 5C, orar 8-22
 • Auchan Deva: calea Zarandului, nr. 87, orar 8-22
 • Auchan Oradea: str. Oborului, nr. 171, orar 8-22
 • Auchan Pitesti Gavana: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, Pitesti, orar 8-22
 • Auchan Ploiesti: Comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 1200, Ploiesti, orar 8-22
 • Auchan Satu Mare: Drumul Careiului, DN19, nr. 7779, Satu Mare, orar 8-22
 • Auchan Sibiu: Shopping City Sibiu, DN1, km. 306, Selimbar, orar 8-22
 • Auchan Suceava: in incinta Iulius Mall, calea Unirii, nr. 22, Suceava, orar 8-22
 • Auchan Tg. Mures Sud: str. Gh. Doja, nr. 243, Tg. Mures, orar 8-22
 • Auchan Timisoara: in incinta Iulius Mall, str. Demetriade, nr. 1, Timisoara, orar 8-22
 • Auchan Timisoara Nord: Calea Aradului, nr. 56A, Timisoara, orar 8-22
 • Auchan Galati: bd. Galati, nr. 3A, Galati, orar 8-22
 • Auchan Coresi: in incinta Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu, nr. 1, Brașov, orar 8-22

4.2. Organizatorul isi rezerva drepul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a intra in vigoare dupa publicarea acestora pe site-urile www.reciclaredoze.ro, www.auchan.ro.

4.3. Regulamentul si actele aditionale ulterioare vor fi afisate si in Magazinele Participante la serviciul client si online pe site-urile www.reciclaredoze.ro, www.auchan.ro.

 

SECTIUNEA 5: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5.1. Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica, denumita in prezentul regulament “Participant”, care a implinit 18 ani si colecteaza doze de aluminiu introducandu-
le in aparatul de colectare cu afisajul campaniei, aparat de colectare amplasat in galeriile comerciale si in parcarile Magazinelor participante mentionate la articolul 4.1, cu respectarea si in conformitate cu cerintele prezentului regulament. Intrarea in posesia premiului se face numai in baza biletelor declarate castigatoare prezentate in original.

5.2. Nu pot participa la campanie si nu vor putea primi premii: angajatii organizatorului si angajatii partenerului, rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare direct
implicate in organizarea campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 6: PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. În cadrul campaniei ,,Şi mama reciclează!”, vor fi acordate urmatoarele premii:

 • 1152 premii instant: 288 six-packs Bergenbier, 432 six-packs Pepsi, 432 six-packs Mirinda in perioada 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2018 și în limita stocurilor disponibile;
 • premii lunare constând în storcator fructe Qilive 126 premii
 • premii săptămânale constând in set cutit si curatitor din ceramica 546 premii.

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 24.582 lei (TVA inclus).

6.3. Organizatorul va face publice seriile biletelor câștigătoare (a se vedea mai jos capitolul Mecanismul Campaniei) şi premiile acordate pe site-urile www.reciclaredoze.ro și auchan.ro și prin grija sa la Serviciul Clienți din magazinele implicate în campanie, în urma fiecărei tombole organizate.
Premiile vor fi acordate prin trageri la sorți săptămânale și lunare ce se vor efectua de către Organizator, utilizând un sistem automat de tip tombolă numit random.org. Acordarea
premiilor se va face prin intermediul colaboratorilor Auchan Romania SA de la Serviciul Clienti din cadrul fiecarui magazin participant.

6.4. Bilete participante la tombola:
La fiecare extragere participă toate biletele de tombolă înregistrate astfel:

 • la extragerea săptămânală vor participa toate biletele eliberate de aparat la opțiunea bilet de tombolă în săptămâna anterioară extragerii. Prima extragere va avea loc în data de 11 septembrie 2017, iar urmatoarele extrageri vor avea loc în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară (pentru extragerea săptămânală, intră în tombolă biletele emise de aparat în intervalul luni – duminică). După revendicarea premiului de la Serviciul Clienți din magazinul în care a fost emis biletul cu seria câștigătoare, biletul rămâne la Serviciul Clienți din magazinul respectiv.
 • la extragerea lunară vor participa toate biletele eliberate de aparat la opțiunea bilet de tombolă în luna anterioară extragerii. Extragerea va avea loc în data de 1 ale lunii următoare. Dacă data de 1 este zi nelucratoare, extragerea va avea loc în prima zi lucrătoare a lunii. După revendicarea premiului de la Serviciul Clienți din magazinul în care a fost emis biletul cu seria câștigătoare, biletul rămâne la Serviciul Clienți din magazinul respectiv.

6.5. Premii nerevendicate:
Premiile se pot ridica pe baza bonului castigator in termen de 30 de zile de la extragere. Dacă în aceasta perioada premiile nu sunt revendicate atunci premiile Campaniei rămase
neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
7.1. Participantul trebuie să introducă dozele de aluminiu în aparatul de colectare EcoCan, urmând instrucțiunile de folosire de pe aparat, și să aleagă o singură opțiune din cele trei de mai jos:
1. voucher de cumpărături sau voucher premiu instant;
2. bilet pentru tombola săptămânală sau lunară;
3. donație pentru programul Every Can Counts.

7.1.1
A. Voucherul de cumpărături – reprezintă un bon valoric ce poate fi folosit de către Participant pentru plata totală sau parțială a cumpărăturilor efectuate numai în magazinul
Auchan în care se află aparatul de colectare de doze de aluminiu care a eliberat bonul valoric. Valoarea voucherului este egală cu numărul de doze introduse X 0,05 lei /doză
introdusă (valoarea de 0,05 lei pe doza este rezultata dupa retinerea la sursa a taxei de 3% datorata fondului de mediu, conform art.9 alin 1 lit a din OUG 195/2005 privind fondul de
mediu).
Voucherul trebuie folosit în maxim 30 zile de la data eliberarii acestuia și este transmisibil.
Voucherul trebuie predat operatorului de la casă în momentul achitării cumpărăturilor.
Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a voucherului.

B. Voucherul pe baza caruia se acorda premii instant
O variantă specială de răsplată constă în acordarea de premii instant celor care introduc doze de aluminiu în aparatele de colectare. Acestea pot fi obținute doar prin selectarea
opțiunii voucher de cumpărături la aparat și sunt acordate în cazul în care participantul introduce în aparat minim o doză de aluminiu. Acesta poate câștiga automat un premiu
instant ce constă într-un six-pack de bere sau Bergenbier, un six-pack de Pepsi sau un six-pack de Mirinda. Tipul premiului (bere, suc sau băutură energizantă) va fi trecut pe biletul
emis de aparat.

În cazul în care unui participant i se emite un voucher ce conține un premiu instant, acesta NU va mai primi si un voucherul de cumpărături pentru dozele care i-au adus premiul
instant.
Voucherul câștigător trebuie predat la Serviciul Clienți din același magazin în care se află aparatul de colectare de doze de aluminiu și care a eliberat biletul, în termen de maxim 30
de zile de la emiterea biletului. După verificarea voucherului (ca este emis de aparatul EcoCan amplasat in galeria/parcarea magazinului respectiv si ca este in original si nu copie),
câștigătorului îi este înmânat/predat pe loc premiul înscris pe bilet printr-un proces-verbal in care clientul va comunica numele sau si va semna pentru a confirma ca primit premiul
instant.
Premiile instant pot fi ridicate pe loc de la Serviciul Clienți prin prezentarea biletului câștigător sau în decurs de 30 de zile de la data emiterii lui.
Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului instant câștigat.

7.1.2 Biletul pentru tombola săptămânală sau lunară – participantul trebuie să introducă în aparatul de colectare minim cinci doze de aluminiu şi să aleagă opţiunea de a primi bilet de participare la tombolă.
Biletul de tombolă conține o serie, care este stocată în memoria aparatului. Organizatorul centralizeaza seriile de pe biletele emise și va extrage câștigătorii săptămânal și lunar
prin random.org. (sistem automat de selectie care genereaza numere folosind o formula matematica. RANDOM.ORG este un program creat pentru deținerea de desene, loterii și
tombole, pentru a conduce jocuri on-line, pentru aplicații științifice, pentru artă și muzică. Serviciul a existat din anul 1998 și a fost construit de Dr. Mads Haahr de la Scoala de
Informatică și Statistică la Trinity College, Dublin, în Irlanda).

Participanții la tombolă trebuie să păstreze in original biletele emise de aparat și să verifice săptămânal sau lunar, conform periodicității menționate la secțiunea 6, pe site-urile
reciclaredoze.ro și auchan.ro sau la Serviciul Clienți din magazinele participante în campanie, pentru a afla dacă seriile biletelor pe care le dețin sunt câștigătoare. Acestea vor fi anunțate și pe pagina de Facebook a campaniei, “Și mama reciclează!”.

În cazul in care seria biletului este castigatoare la tombola lunara sau tombola saptamanala, clientii trebuie să prezinte biletul in original, cu seria câștigătoare la Serviciul Clienți din
același magazin în care li s-a emis biletul de tombolă, în termen de 30 de zile de la anunțarea seriei câștigătoare pentru a intra în posesia premiului oferit prin tombolă. După verificarea biletului (ca este emis de aparatul EcoCan amplasat in galeria/parcarea magazinului respectiv si ca este in original si nu copie si ca are pe el seria castigatoare), câștigătorului îi este predat pe loc premiul săptămânii/lunii printr-un proces-verbal.
Participantul desemnat câștigător care a revendicat și primit premiul săptămânal nu mai poate intra în extragerea lunară.
Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului săptămânal sau lunar câștigat.

7.1.3. Donația – inseamna ca persoana care a colectat si a depus dozele de aluminiu in aparatele EcoCan doreste să doneze suma echivalentă a dozelor introduse în aparat catre
Asociației Non Profit Alucro, pentru programul Every Can Counts. Acesta este un program european de colectare a dozelor din aluminiu. În România, Asociaţia Alucro deţine licenţa
pentru derularea programului, iar întreaga activitate se concentrează în jurul unui obiectiv principal: acela de a încuraja mediul privat şi cel public să recicleze dozele din aluminiu. Alte detalii despre program sunt disponibile pe www.everycancounts.ro.

 

SECȚIUNEA 8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
8.1. Prezentul regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit prin grija Organizatorului si la Serviciul Clienţi din cadrul
Magazinelor Participante Auchan şi pe site-urile www.reciclaredoze.ro si www.auchan.ro.

8.2. Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.3. Pentru aflarea rezultatelor (seria / seriile castigatoare si premiile aferente) de la tombola lunara si a rezultatelor de la tombola saptamanala Participanții consulta lista biletelor cu
seriile câștigătoare pe:

Dacă numărul de pe biletul obținut de la aparatul de colectare coincide cu unul dintre numerele câștigătoare publicate, participantul poate să își ridice premiul de la Serviciul
Clienți din cadrul magazinului Auchan din care i s-a emis biletul câștigător.

8.4. Acordarea premiului câştigat se face la prezentarea biletului câştigător si semnarea de catre castigator a procesului-verbal pus la dispoziție de catre Organizator.
Participanţii care nu prezintă biletele câştigătoare, în original, la Serviciul Clienţi nu pot ridica premiile aferente.
Premiile nu pot fi înlocuite cu alte obiecte de aceeaşi valoare.
Revendicarea premiilor se face în maxim 30 zile de la publicarea rezultatului extragerii săptămânale sau lunare, după caz.

 

SECȚIUNEA 9. Tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor
9.1. Extragerile săptămânale şi lunare sunt efectuate de către personalul autorizat al Can Pack Recycling de la sediul central din Bucureşti, Șoseaua Berceni, nr 96, et. 19, ap 1903,
sector 4.

9.2. În fiecare săptămână, respectiv în fiecare lună, Organizatorul centralizează seriile biletelor emise în fiecare magazin Auchan participant. Pentru fiecare magazin se va organiza
câte o extragere săptămânală prin random.org, cu toate biletele emise de aparatul aferent. Extragerile lunare vor fi făcute tot prin random.org, cu toate biletele participante în luna
aferentă.

9.3. Seriile biletelor câştigătoare la extragerile săptămânale şi lunare vor fi afişate pe www.reciclaredoze.ro, www.auchan.ro, pe pagina de Facebook a campaniei, „Si mama
reciclează!” și la Serviciul Clienți din magazinele Auchan participante în campanie.

9.4. Câştigătorii vor putea intra în posesia premiului numai după ce: (i) se prezintă la Serviciul Clienţi din cadrul magazinului Auchan din care au luat biletul de extragere (ii)
prezintă biletul câştigător in original şi se identifică prin buletinul de identitate/cartea de identitate valabile, semnează formularul de proces verbal de predare-primire a premiului
pus la dispoziţie de organizator; pentru premiile a caror valoarea depaseste suma de 600 lei – Castigatorului i se solicita si copia CI/BI – pentru operatiuni financiar contabile
prevazute de Lege.

9.5. Neprezentarea câştigătorilor extragerilor în vederea ridicării premiilor câștigate, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile referitoare la
premii.

9.6. Eventualele cheltuieli privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.

9.7. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu este posibilă acordarea contravalorii în bani sau parțial a acestora sau a altor obiecte în schimbul acestora şi nici nu
pot solicita modificarea condiţiilor de acordare a premiilor.

9.8. În cazul refuzului vreunui potențial câştigător de a beneficia de un premiu (prin refuzul vreunui potențial câştigător se înţelege faptul că respectivul câștigător nu doreşte să intre în posesia premiului) sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

9.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participanților, după efectuarea extragerii, respectiv cu prilejul înmânării premiilor, o declarație pe propria răspundere ca dovadă a
faptului că nu fac parte din categoriile de persoane care nu au dreptul să participe la promoție. În cazul în care participantul refuză să dea o asemenea declarație sau dacă declarația este susceptibila de a fi falsă sau dacă Organizatorul are suspiciuni întemeiate că participantul face parte din categoria persoanelor care nu pot participa la extragere, Organizatorul are dreptul să excludă participantul de la prezenta campanie și să anuleze acordarea premiului.

9.10. Lista tuturor câștigătorilor va fi afișată pe www.reciclaredoze.ro, www.auchan.ro pe pagina de Facebook a campaniei, „Si mama reciclează!” și în magazinele participante în
termen de maxim 30 zile lucrătoare, de la data validării tuturor biletelor de tombolă, la Serviciul Clienți.

 

SECȚIUNEA 10. NECONFORMITĂȚI

10.1. Încercarea de a revendica un premiu pe baza unui bilet de tombolă ilizibil, degradat, modificat, duplicat, falsificat, viciat, care conține erori de printare, tipografice sau de alt tip,
incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.
Prezenta prevedere se aplică și voucherelor de cumpărături prezentate la casă.

10.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
a) Biletele de tombolă sau voucherele de cumpărături deteriorate sau necorespunzătoare din punctul de vedere al conținutului.
b) Biletele de tombolă sau voucherele de cumpărături prezentate altor persoane decât cele indicate în prezentul Regulament Oficial sau în afara datelor de desfășurare a Campaniei sau bilete/ vouchere din alte magazine decât cele în care se desfășoară prezenta Campanie.

10.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea biletelor de tombolă/vouchere de cumpărături, de înstrăinarea lor și nu va fi obligat să acorde premiile în aceste situații.

 

SECȚIUNEA 11. MODIFICAREA SAU ÎNCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul poate decide modificarea sau încetarea prezentei campanii din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru va fi anunţat participanţilor pe site-ul Organizatorului, www.reciclaredoze.ro, www.auchan.ro și în magazinele participante, la Serviciul Clienți.

 

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII
Organizatorul și Partenerii implicați în Campanie:
a. nu sunt răspunzători pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
c. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de
către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. nu sunt răspunzători și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra biletelor de tombolă și a voucherelor de cumpărături. Existența vreunui
litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra biletelor de tombolă și a voucherelor de cumpărături nu va influența acordarea premiului de către Organizator Participantului care a
revendicat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial;
f. prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători;
g. organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apăr ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;
h. organizatorul Campaniei și Partenerul implicați în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același bilet de
tombolă care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri, va fi validat câștigător acel participant care face dovada că deține biletul de tombolă în original conținând seria
câștigătoare care a stat la baza alocării premiului;
i. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, si este de acord cu, următoarele:
– Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
– Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiior;
– Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale
corporale, și/sau a celor din jur;
– Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere , in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind
neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.
(2) In conformitate cu legislatia financiar – fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se
va solicita in mod obligatoriu si numarul CNP-ului sau, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar fiscale.

 

SECȚIUNEA 14. SESIZĂRI
În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: office@cprecycling.ro.

 

SECȚIUNEA 15. LITIGII
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
16.1. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite în continuare „Informația”,
să fie prelucrate de către acestia în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea Campaniei.

16.2. Informația va fi prelucrată de către organizator si Parteneri în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
ale participantilor la campanie, Auchan Romania SA actioneaza ca un Imputernicir al Organizatorului.

16.3. Cu privire la prelucrarea Informației, participanții au următoarele drepturi: de acces și intervenție la Informație, de opoziție cu privire la prelucrarea Informației, de a nu fi supus
unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției, așa după cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001.

 

S.C. Can Pack Recycling S.R.L.                                                                                                                                            S.C. Ignite AD SRL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Actualizare regulament

Avand in vedere faptul ca regulamentul a fost publicat cu perioada desfasurarii campaniei gresita, va punem la dispozitie actul notarial prin care regulamentul a fost modificat.

Detalii aici