• Acasa
 • »
 • Can Recycling Revolution

Can Recycling Revolution

Can Recycling Revolution - Banner

REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

“CAN RECYCLING REVOLUTION”

1 noiembrie 2017 – 15 decembrie 2017

 1. ORGANIZATORUL:

Compania CANPACK RECYCLING SRL, in calitate de “Organizator”, cu sprijinul agentiei S.C Ignite AD SRL., denumita in continuare “agentia”, organizeaza in perioada 1 noiembrie 2017 – 15 decembrie 2017 campania numita “CAN RECYCLING REVOLUTION!”, campanie concurs organizata pe pagina de Facebook “Si mama Recicleaza!” si pe paginile bloggerilor Radu F. Constantinescu si Ramona Constantinescu.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, publicul participant acceptă integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul paginii de Facebook “Si mama recicleaza!”.

 1. Dreptul de participare:

La campania promoţională “CAN RECYCLING REVOLUTION”  are dreptul să participe orice

persoana fizica cu domiciliul stabil în România care accepta mecanismul campaniei descris la punctul 5 din prezentul regulament .

O persoana fizica poate participa la această promoţie doar cu o singura inscriere pe toata durata şi în aria de desfăsurare a promoţiei.

Nu pot participa la campanie angajatii CANPACK RECYCLING si ai Ignite AD precum si rudele de gradul I ale acestora precum si alte persoane implicate in campanie.

 1. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională “CAN RECYCLING REVOLUTION” se desfășoară pe perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2017. Campania se desfășoară pe teritoriul României.

 1. Mecanismul campaniei promoţionale:

4.1. Pentru a se inscrie la concurs publicul participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulate:

 1. “Like” la pagina de Facebook “Si mama recicleaza!” Romania
 2. Share” la fotografia de concurs pe pagina personala, cu tag 3 prieteni si acces “public
 3. sa se inscrie cu datele personale in formularul din pagina https://reciclaredoze.ro/inregistrare-concurs-facebook/

4.2. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei in vigoare pe teritoriul Romaniei. Orice modificare a Regulamentului se va realiza prin act aditional publicat cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor aduse.

 1. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1.În cadrul campaniei “CAN RECYCLING REVOLUTION”se va acorda ca premiu un telefon Samsung J7.

5.2. Valoarea premiului este de …….. (TVA inclus).

5.3. Organizatorul va face public numele, prenumele si poza castigatorului pe pagina de FB „Si mama Recicleaza!” si pe paginile detinute de catre bloggeri precum si pe site-ul  www.reciclaredoze.ro

5.4. Premiul se va acorda prin tragere la sorți din inscrierile realizate pe site-ul https://reciclaredoze.ro/inregistrare-concurs-facebook/ și daca participantii inscrisi au indeplinit conditiile de la punctul 4. Extragerea castigatorului se va efectua de către Organizator, utilizând un sistem automat de tip tombolă numit random.org. Acordarea  premiului se va face prin intermediul colaboratorilor si se va publica numele, prenumele si poza castigatorului.

 1. Responsabilitate:

6.1. Organizatorul campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile care nu au indeplinit toate conditiile participarii specificate in prezentul regulament la punctul 4. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale trebuie respectate integral de catre persoanele participante.

6.2.Prin transmiterea datelor personale participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea mesajelor pe pagina de FB  sau pentru neîndeplinirea integrală de către persoanele fizice doritoare a condiţiilor de participare în campania promoţională.

 1. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere , in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.

(2) In conformitate cu legislatia financiar – fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se va solicita in mod obligatoriu si numarul CNP-ului sau, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar fiscale.

 1. SESIZĂRI

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: office@cprecycling.ro.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acestia în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea Campaniei.

10.2. Informația va fi prelucrată de către organizator si Parteneri  în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.  In  ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter  personal ale participantilor la campanie, Auchan Romania SA actioneaza ca un Imputernicir al Organizatorului.

10.3. Cu privire la prelucrarea Informației, participanții au următoarele drepturi: de acces și intervenție la Informație, de opoziție cu privire la prelucrarea Informației, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției, așa după cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001.

 

S.C. CANPACK RECYCLING S.R.L.                                               S.C. Ignite AD SRL