Grijă de România Regulament

REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

“GRIJA DE ROMANIA” 16 Noiembrie 2018- 16 Octombrie 2019

PREAMBUL:

 

Compania CANPACK RECYCLING SRL, in calitate de “Organizator”, cu sprijinul REWE Romania SRL, cu datele mai jos mentionate, denumita in continuare “Partener Penny Market”, organizeaza in perioada 16 Noiembrie 2018- 16 Octombrie 2019 campania nationala de informare numita “GRIJA DE ROMANIA” campanie de constientizare si stimulare a colectarii selective a dozelor de aluminiu.

 

SECTIUNEA 1: PREVEDERI GENERALE

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, orice persoana isi exprima acordul si respecta termenii si conditiile campaniei, conform regulamentului, orice situatie contrara poate atrage anularea premiului sau anularea inscrierii in campanie.

 

SECTIUNEA 2: ORGANIZATORUL SI PARTENERII CAMPANIEI

2.1 Organizatorul campaniei “GRIJA DE ROMANIA” este:

 • CANPACK RECYCLING SRL, cu sediul in sos. Berceni, nr. 96, turn B, et. 19, ap. 19-03, sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul C omertului sub nr. J40/4263/2016, CUI 35844622.

2.2. Organizatorul va fi sprijinit in organizarea campaniei de catre Partenerii sai mentionati in prezentul Regulament. Cu exceptia prevederilor legale din materia protectiei datelor cu caracter personal, partenerii nu au nicio raspundere in ceea ce priveste desfasurarea campaniei, Organizatorul isi asuma responsabilitatea pentru implementarea si desfasurarea campaniei conform legislatiei in vigoare si a conditiilor agreate cu fiecare dintre Partenerii sai.

Toate solicitarile participantilor in campanie sau a solicitarilor persoanelor interesate in legatura cu Campania “GRIJA DE ROMANIA” vor fi adresate Organizatorului la adresa office@cprecycling.ro.

2.3. Partenerii campaniei “GRIJA DE ROMANIA” sunt:

 • REWE Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Busteni, nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175, Jud. Ilfov, cod inregistrare fiscala RO13348610, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23 / 886 / 2005, Capital social 656.600 lei, Partener care va oferi sprijinul in campanie conform termenilor si conditiilor agreate de catre parti;
 • Asociatia Non Profit Alucro, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 106R, cod 041919, CUI 27035248, Regim special al Asociatiilor si Fundatiilor, nr. 28 / 19.05.2010.

2.4. Mecanismul campaniei este realizat de catre CANPACK RECYCLING SRL.

2.5. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei in vigoare pe teritoriul Romaniei. Orice modificare a Regulamentului se va realiza prin act aditional publicat cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor aduse.

 

SECTIUNEA 3: DURATA CAMPANIEI

Inscrierea si participarea la campanie se desfasoara in perioada 16 Noiembrie 2018- 16 Octombrie 2019

 

SECTIUNEA 4: LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Campania “GRIJA DE ROMANIA” se desfasoara cu sprijinul Partenerului REWE Romania SRL, in incinta a 11 Magazine Penny Market, situate la urmatoarele adrese si numite in continuare “Magazinele Participante”:

- Penny Market Rasnov Str Garii Nr. 10,

- Penny Market Brasov 2 Str Aluminiului Nr. 6,

- Penny Market Brasov 3 Str Spicului, Nr. 7A,

- Penny Market Brasov 4 Str Prunului Nr. 3A,

- Penny Market Sacele Bdul G Moroianu, Nr 63-67, Sacele,

- Penny Market Agigea Str Trandafirului,Nr 1 si Str Bujorului, Nr 2, Sat Agigea,

- Penny Market Oradea 4 Str Seleusului Nr. 22-24,

- Penny Market Oradea 5 Str Sovata, Nr 2-4, Oradea,

-Penny Market Bucuresti Pallady Bdul Theodor Pallady Nr. 39, Sector 3,

-Penny Market Bucuresti Gherase Sos Gherase, Nr 66-70, Sector 2,

-Penny Market Popesti Leordeni Str Drumul Fermei, Nr 91, Popesti Leordeni.

4.2. Organizatorul isi rezerva drepul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a intra in vigoare dupa publicarea acestora pe site-urile www.reciclaredoze.ro, www.penny.ro si www.everycancounts.ro, pagina de fb EcoCan CANPACK RECYCLING  In masura in care Organizorul va modifica prezentul regulament, va semnala acest lucru in mod vizibil pe site-urile mentionate anterior.

4.3. Regulamentul si actele aditionale ulterioare vor fi afisate si in Magazinele Participante la Serviciul Clienti si online pe site-urile www.reciclaredoze.ro, www.penny.ro si www.everycancounts.ro , pagina de facebook EcoCan CANPACK RECYCLING.

 

SECTIUNEA 5: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica, denumita in prezentul regulament “Participant”, care a implinit 18 ani si colecteaza doze de aluminiu introducandu-le in aparatul de colectare cu afisajul campaniei, aparat de colectare amplasat in galeriile comerciale si in parcarile Magazinelor participante, mentionate la articolul 4.1, cu respectarea si in conformitate cu cerintele prezentului regulament. Intrarea in posesia premiului se face numai in baza biletelor declarate castigatoare prezentate in original. Biletele se emit conform procedurii mentionate in art. 7 de mai jos.

5.2. Nu pot participa la campanie si nu vor putea primi premii: angajatii Organizatorului si angajatii Partenerilor, rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare direct implicate in organizarea campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 6: PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR:

6.1. În cadrul campaniei ,,GRIJA DE ROMANIA” vor fi acordate urmatoarele premii:

 • Premii lunare, cate un premiu / luna / locatie care se va extrage din inscrierile validate pe fiecare dintre cele 11 locatii participante constând în :
 • premiul luna 16 Octombrie – 15 Noiembrie : 11 premii, cate 72 Doze Coca-Cola pe fiecare locatie participanta.
 • premiul luna 16 Noiembrie– 15 Decembrie  : 11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta – ORION TABLETA QUAD CORE TAB 900QC, In valoare de 239.91lei
 • premiul luna 16 Decembrie – 15 Ianuarie : 11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta  - VICTRONIC ASPIRATOR VERTICAL 600 W,in valoare de 119.99lei
 • premiul luna 16 Ianuarie – 15 Februarie : 11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta  - SCARLETT ESPRESOR CAFEA SC 037, in valoare de 115.15lei
 • premiul luna 16 Februarie – 15 Martie : 11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta  - ORION ROBOT BUCATARIE OXB-902, in valoare de 172.73lei
 • premiul luna 16 Martie – 15 Aprilie : 11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta - NEI TELEVIZOR LED 80 CM , In valoare de  99 lei
 • premiul luna 16 Aprilie - 15 Mai :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta - VICTRONIC ASPIRATOR VERTICAL 600 W,in valoare de 119.99lei
 • premiul luna 16 Mai - 15 Iunie  :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta -- ORION ROBOT BUCATARIE OXB-902, in valoare de 172.73lei
 • premiul luna 16 Iunie - 15 Iulie  :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta -SCARLET ASPIRATOR FARA SAC SC -VC80C10, in valoare de 172.73lei
 • premiul luna 16 Iulie - 15 August  :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta - ORION TABLETA QUAD CORE TAB 900QC, In valoare de 239.91lei
 • premiul luna 16 August - 15 Septembrie  :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta – EPILATOR PHILIPS HP6420/PHILIPS EPILATOR,in valoare de 91.16
 • premiul luna 16 Septembrie - 15 Octombrie  :11 premii, cate unul pe fiecare locatie participanta - SCARLET ASPIRATOR FARA SAC SC -VC80C10, in valoare de 172.73lei

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 23837.22lei

6.3. Organizatorul va face publice seriile biletelor câștigătoare (a se vedea mai jos capitolul Mecanismul Campaniei) şi premiile acordate pe site-urile www.reciclaredoze.ro și penny.ro,  pagina de fb EcoCan CANPACK RECYCLING. , și prin grija sa la Serviciul Clienți din magazinele implicate în campanie, în urma fiecărei tombole organizate.

Premiile vor fi acordate prin trageri la sorți lunare ce se vor efectua de către Organizator, utilizând un sistem automat de tip tombolă numit random.org. Acordarea  premiilor se va face prin intermediul colaboratorilor REWE Romania SRL de la Serviciul Clienti din cadrul fiecarui magazin participant.

6.4. Bilete participante la tombola lunara:

La fiecare extragere participă toate biletele de tombolă înregistrate astfel:

 • la extragerea lunară vor participa toate biletele eliberate de aparat la opțiunea bilet de tombolă în luna anterioară extragerii pe fiecare magazin participant in parte. Extragerea va avea loc în data de 16 ale lunii următoare. Dacă data de 16 este zi nelucratoare, extragerea va avea loc în prima zi lucrătoare a lunii. După revendicarea premiului de la Serviciul Clienți din magazinul în care a fost emis biletul cu seria câștigătoare, biletul rămâne la Serviciul Clienți din magazinul respectiv.
 • Biletele participante la tombola NU pot fi utilizate ca si vouchere de cumparaturi.

6.5. Premii nerevendicate:

Premiile se pot ridica pe baza bonului castigator in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului extragerii lunare in una din modalitatile prevazute la pct. 9.3. Dacă în aceasta perioada premiile nu sunt revendicate atunci premiile Campaniei rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Participantul trebuie să introducă dozele de aluminiu în aparatul de colectare EcoCan, urmând instrucțiunile de folosire de pe aparat, și să aleagă o singură opțiune din cele trei de mai jos:

 1. voucher de premiu instant primit aleatoriu de catre client
 2. bilet pentru tombola lunară – sunt inscrise toate bonurile emise de catre aparat CARE nu au avut optiunea de donatie sau NU au castigat premiu instant;
 3. donație pentru programul Every Can Counts.

7.1.1 Voucherul premiu instant reprezintă un bon castigat aleatoriu si care poate fi folosit de către Participant pentru ridicarea unui premiu instant asa cum sunt definite la punctul 6.1  din magazinul Penny Market in limita stocului disponibil de la seful de departament.

Voucherul trebuie predat la primirea premiului.

Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a voucherului.

7.1.2 Biletul pentru tombola lunară - participantul trebuie să introducă în aparatul de colectare minim cinci doze de aluminiu şi să aleagă opţiunea de a primi bilet de participare la tombolă.

Biletul de tombolă conține o serie, care este stocată în memoria aparatului. Organizatorul centralizeaza seriile de pe biletele emise și va extrage câștigătorii lunar luand in considerare toate seriile cu optiunea tombola, inregistrate in fiecare dintre cele 5 locatii participante in perioada respectiva. Extragerea se realizeaza prin random.org (sistem automat de selectie care genereaza numere folosind o formula matematica).

Participanții la tombolă trebuie să păstreze in original biletele emise de aparat și să verifice lunar, conform periodicității menționate la secțiunea 6, pe site-urile www.reciclaredoze.ro și www.penny.ro , pagina de fb EcoCan CANPACK RECYCLING, sau la Serviciul Clienți din Magazinele participante în campanie, pentru a afla dacă seriile biletelor pe care le dețin sunt câștigătoare. Seriile biletelor castigatoare vor fi anunțate pe site-urile mentionate.

În cazul in care seria biletului este castigatoare la tombola lunara, clientii trebuie să prezinte biletul in original, cu seria câștigătoare la Serviciul Clienți din același magazin în care li s-a emis biletul de tombolă, în termen de 30 de zile de la anunțarea seriei câștigătoare in una din modalitatile prevazute la pct. 9.3 din prezentul Regulament pentru a intra în posesia premiului oferit prin tombolă. După verificarea biletului (ca este emis de aparatul EcoCan amplasat in galeria/parcarea magazinului respectiv si ca este in original si nu copie si ca are pe el seria castigatoare), câștigătorului îi va fi predat premiul lunar pe loc printr-un proces-verbal de predare/primire.

Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului lunar câștigat.

7.1.3. Donația – inseamna ca persoana care a colectat si a depus dozele de aluminiu in aparatele EcoCan doreste să doneze suma echivalentă a dozelor introduse în aparat catre Asociația Non Profit Alucro, pentru programul Every Can Counts. Acesta este un program european de colectare a dozelor din aluminiu. În România, Asociaţia Alucro deţine licenţa pentru derularea programului, iar întreaga activitate se concentrează în jurul unui obiectiv principal: acela de a încuraja mediul privat şi cel public să recicleze dozele din aluminiu. Alte detalii despre program sunt disponibile pe www.everycancounts.ro

 

SECȚIUNEA 8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

8.1. Prezentul regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit prin grija Organizatorului si la Serviciul Clienţi din cadrul Magazinelor Participante Penny Market mentionate la pct. 4.1 din prezentul Regulament şi pe site-urile www.reciclaredoze.ro si www.penny.ro. si www.everycancounts.ro , pagina de Facebook EcoCan CANPACK RECYCLING.

8.2. Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.3. Pentru aflarea rezultatelor (seria / seriile castigatoare si premiile aferente) de la tombola lunara si a rezultatelor de la tombola saptamanala Participanții consulta lista biletelor cu seriile câștigătoare pe:

Dacă numărul de pe biletul obținut de la aparatul de colectare coincide cu unul dintre numerele câștigătoare publicate, participantul poate să își ridice premiul de la Serviciul Clienți din cadrul magazinului Penny Market din care i s-a emis biletul câștigător.

8.4. Acordarea premiului câştigat se face la prezentarea biletului câştigător si semnarea de catre castigator a procesului-verbal pus la dispoziție de catre Organizator.

Participanţii care nu prezintă biletele câştigătoare, în original, la Serviciul Clienţi nu pot ridica premiile aferente.

Premiile nu pot fi înlocuite cu alte obiecte de aceeaşi valoare.

Revendicarea premiilor se face în maxim 30 zile de la publicarea rezultatului extragerii lunare in una din modalitatile prevazute la pct. 9.3.

 

SECȚIUNEA 9. Tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor

9.1. Extragerile lunare sunt efectuate de către personalul autorizat al CANPACK RECYCLING de la sediul central din Bucureşti, Șoseaua Berceni, nr 96, et. 19, ap 1903, sector 4.

9.2. În fiecare lună, Organizatorul  centralizează seriile biletelor emise în fiecare magazin participant Penny Market. Pentru fiecare magazin participant se va organiza o extragere lunara prin random.org, cu toate biletele emise de aparatul aferent. Extragerile lunare vor fi făcute tot prin random.org, cu toate biletele participante în luna aferentă din toate locatiile participante.

9.3. Seriile biletelor câştigătoare la extragerile săptămânale şi lunare vor fi afişate pe www.reciclaredoze.ro, www.penny.ro, pe pagina de Facebook EcoCan CANPACK RECYCLING și la Serviciul Clienți din Magazinele participante în campanie.

9.4. Câştigătorii vor putea intra în posesia premiului numai după ce: (i) se prezintă la Serviciul Clienţi din cadrul Magazinului participant Penny Market din care au luat biletul de extragere (ii) prezintă biletul câştigător in original şi se identifică prin buletinul de identitate/cartea de identitate valabile. Premiul se va ridica pe loc de la seful de departament din fiecare locatie participanta. Castigatorul se obliga sa semneze formularul de proces verbal de predare-primire a premiului pus la dispoziţie de organizator.

9.5. Neprezentarea câştigătorilor extragerilor în vederea ridicării premiilor câștigate, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile referitoare la premii.

9.6. Eventualele cheltuieli privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.

9.7. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu este posibilă acordarea contravalorii în bani sau parțial a acestora sau a altor obiecte în schimbul acestora şi nici nu pot solicita modificarea condiţiilor de acordare a premiilor.

9.8. În cazul refuzului vreunui potențial câştigător de a beneficia de un premiu (prin refuzul vreunui potențial câştigător se înţelege faptul că respectivul câștigător nu doreşte să intre în posesia premiului) sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

9.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participanților, după efectuarea extragerii, respectiv cu prilejul înmânării premiilor, o declarație pe propria răspundere ca dovadă a faptului că nu fac parte din categoriile de persoane care nu au dreptul să participe la promoție. În cazul în care participantul refuză să dea o asemenea declarație sau dacă declarația este susceptibila de a fi falsă sau dacă Organizatorul are suspiciuni întemeiate că participantul face parte din categoria persoanelor care nu pot participa la extragere, Organizatorul are dreptul să excludă participantul de la prezenta campanie și să anuleze acordarea premiului.

9.10. Lista tuturor câștigătorilor si a castigurilor acordate va fi afișată pe www.reciclaredoze.ro, www.penny.ro pe pagina de Facebook a campaniei, și în magazinele participante în termen de maxim 30 zile lucrătoare, de la data validării tuturor biletelor de tombolă sau a expirarii termenului de revendicare a premiilor, dupa caz, la Serviciul Clienți.

 

SECȚIUNEA 10. NECONFORMITĂȚI

10.1. Încercarea de a revendica un premiu pe baza unui bilet de tombolă ilizibil, degradat, modificat, duplicat, falsificat, viciat, care conține erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

Prezenta prevedere se aplică și voucherelor de cumpărături prezentate la casă.

10.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Biletele de tombolă sau voucherele de cumpărături deteriorate sau necorespunzătoare din punctul de vedere al conținutului.
 2. b) Biletele de tombolă sau voucherele de cumpărături prezentate altor persoane decât cele indicate în prezentul Regulament sau în afara datelor de desfășurare a Campaniei sau bilete/ vouchere din alte magazine decât cele în care se desfășoară prezenta Campanie.

10.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea biletelor de tombolă/vouchere de cumpărături, de înstrăinarea lor și nu va fi obligat să acorde premiile în aceste situații.

 

SECȚIUNEA 11. MODIFICAREA SAU ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide modificarea sau încetarea prezentei campanii din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru va fi anunţat participanţilor pe site-ul Organizatorului, www.reciclaredoze.ro, precum si pe site-urile Partnerilor www.penny.ro, www.everycancounts.ro , pagina de Facebook EcoCan CANPACK RECYCLING și în Magazinele participante, la Serviciul Clienți.

 

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul și Partenerii implicați în Campanie:

 1. nu sunt răspunzători pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
 2. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 3. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. nu sunt răspunzători și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra biletelor de tombolă și a voucherelor de cumpărături. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra biletelor de tombolă și a voucherelor de cumpărături nu va influența acordarea premiului de către Organizator Participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial;
 6. prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători;
 7. organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 8. organizatorul Campaniei și Partenerul implicați în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același bilet de tombolă care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri, va fi validat câștigător acel participant care face dovada că deține biletul de tombolă în original conținând seria câștigătoare care a stat la baza alocării premiului;
 9. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, si este de acord cu, următoarele:

-  Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

- Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiior;

- Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

- Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament.

 

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiile acordate unui singur câştigător depasesc plafonul stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.

(2) In conformitate cu legislatia financiar - fiscala, fiecarui castigator al unor premii cu o valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se va solicita in mod obligatoriu furnizarea urmatoareleor date: nume si prenume si CNP-ul aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar fiscale.

 

SECȚIUNEA 14. SESIZĂRI

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: office@cprecycling.ro.

 

SECȚIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente .

 

SECȚIUNEA 16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Prin participarea la Concurs, participanții isi exprima pe deplin acordul lor liber, expres si informat ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acesta, precum si de catre Partenerii contractuali (indicati, cu toate datele de identificare la art. 2.3. din prezenta), în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea Campaniei si indeplinirea obligatiilor fiscale de plata a impozitelor.

Datele Participantilor nu vor fi transmise catre alti terti, cu exceptia autoritatilor fiscale si a utilizatorilor site-urilor indicate in prezentul regulament.

16.2. Informația va fi prelucrată de către Organizator si Parteneri, in calitate de imputerniciti ai Organizatorului,  în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. In  ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter  personal ale participantilor la campanie, REWE Romania SRL actioneaza ca un Imputernicit al Organizatorului.

16.3. Participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal , în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la adresa Sos Berceni nr 96 BL.B, AP 1903,Sect  4 Bucuresti cod postal  041912 în atenția Lidia Golescu, email gdpr@canpack.com, Tel 021.780.50.05.

Astfel, participantii se bucura inclusiv de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 1. a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii
 3. c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
 • dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc intr-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care poate fi citit in mod automat, catre un alt operator sau catre sine;
 • dreptul de a adresa o plangere catre autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;
 • dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de participare la prezenta campanie, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inainte de aceasta retragere;

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala.

DACA NU SUNTETI DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESCRISA IN ACEST REGULAMENT, VA RUGAM SA NU PARTICIPATI LA CAMPANIE!

 

CANPACK RECYCLING S.R.L.

REWE Romania SRL

Asociatia Non-Profit Alucro